Kontingent

Det årlige kontingent er kr. 240,- og gælder for perioden 1.januar. til 31. december. Betalingsfristen er
den 10. januar.

Beløbet indsættes på Vævekredsens konto:  Reg. nr. 5994 kontonummer: 1170454.. Husk at oplyse både navn og medlemsnummer ved indbetalingen. Medlemsnr. står øverst på adresselabelen bagpå medlemsbladet.

Kontingentet kan eventuelt betales kontant til kassereren i forbindelse med Vævekredsens møder og arrangementer.

Stribersmal2