Faste aktiviteter

Vævene i Vævestuen udlejes for en 5 måneders periode fra marts til og med juli og igen fra september til og med januar. Dette kaldes Torsdagsholdet, da de mødes om torsdagen for at væve sammen.

Hvert forår besøger vores Venskabsvæveforening fra Holland os, eller vi besøger dem. Begge steder indkvarteres vi privat, og værtsforeningen søger for program, transport og bespisning. Det er så inspirerende, og kommunikationen foregår mest på engelsk – men der kan tolkes direkte fra dansk til hollandsk og omvendt.

Ud over disse faste arrangementer, har vi en gang om måneden et ’Op-af-tasken-møde, hvor medlemmer kommer med, hvad de er i gang med. Endelig afholdes et væld af eftermiddags- og aften kurser, workshops, foredrag gennem hele året, og disse ting kan der læses mere om på hjemmesidens rubrik ARRANGEMENTER.

Der er også blevet oprettet grupper, hvor medlemmer mødes om en bestemt teknik. Disse grupper er åbne for alle, og der foregår ingen undervisning, Alle hjælper hinanden efter bedste evne.

Medlemsaktiviteterne og kurserne foregår i vore lokaler i Søllinge Kultur- og Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, 5750 Ringe..