Praktiske oplysninger

Indmeldelse

Det er Lilian Kristensen der står for indmeldelser, så send en mail til, lil-kri@kristensen.mail.dk

eller ring på 21 39 29 11, hvis du vil være med i vores kreds.

Skoleleder

Mariane Jørgensen kontaktes på: mariane2008@live.dk eller på tlf. 3028 8990

Huset i Søllinge

Der er to dagligt ansvarlige for Vævestuen, Lisbeth Sulsbrück og Annelise Bergstedt. Det er også dem, man kontakter, hvis man gerne vil lave aftale om et besøg i Søllinge. Naturligvis kan medlemmer komme uden aftale, men vil man være sikker på at træffe nogen eller have hjælp til noget, kan det være en god ide med en aftale.
Lisbeth: fynsvt@gmail.com, tlf. 28878910
Annelise: annelise.bergstedt@gmail.com, tlf. 30637825

Medlemsblad
Medlemsbladet udkommer 4 gange om året:

1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.
Deadline er den 1. i måneden før udgivelsen.

Redaktører af medlemsbladet 
Indlæg til bladet sendes til fynsvaevekredsblad@gmail.com                                                                                                   

Webmoster
Webmoster Helle Rasmussen kan kontaktes ved at skrive til helle@lejerfyn.dk

KONTAKT


Fyns Væve- og Textilkreds
Sdr. Højrupvejen 97, Søllinge
5750 Ringe

Mail: fynsvtformand@gmail.com

Medlem af Fora